• info@dvexcellus.com      Kathmandu: 9802393260      Pokhara: 061-460415      Chitwan : 9802393266

chat_icon

Agro Gum (Sticking, Wetting, Spreading and Activating Agent)

Insecticides ktm Rs. 265.00 per 500 Milliliter
Model Nutrients_Urja
Availability: 1000

OverView

प्रयोग विधि: एग्रो गमलाई जुनसुकै किटनाशक, ढुसीनाशक विषादी तथा शुक्ष्मखादसँग मिसाएर छन्न सकिन्छ । एग्रो गम पातमा छिटो फैलिन्छ र लामो समयसम्म पातमा टाँसिन्छ । फिजिनुका साथै शित तथा पानीबाट समेत जोगिन्छ । एग्रो गमसँग कुनै पनि किटनाशक, ढुसीनाशक विषादी वा शुक्ष्म खाद मिसाएर बालीमा छनर्नाले ती सम्पूर्ण कुरा विरुवाले पूर्ण रुपमा प्राप्त गर्दछ । मात्रा: 0.५ मि.लि. प्रतिलिटर पानी वा किटनाशक, ढुसीनाशक तथा शुक्ष्मखाद भएको झोलसँग मिसाएर छन्न सकिन्छ ।

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Similar Products