Yard Long Bean_324_SN (Meter Bodi)

0 reviews
Rs. 160.00
Product Code: 324
Stock 9960

OverView

Crop: Yard Long Bean

Variety: 324

Brand: Jianghuai

Company Name: Jianghuai Horticulture

Size/SKU: 100 gm